Skip to content

De Walvisvaart vanuit Holland in de 17e en 18e eeuw

Dit boek brengt veel facetten van de oude Hollandse walvisvaart bij elkaar met als belangrijk resultaat een grotendeels complete lijst van commandeurs, walvisreders en walvisrederessen.

Bestel direct! Over het boek

Het ontstaan van dit boek

Karel Oosterling (1950) woont in Haarlem. Hij studeerde economie aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn pensionering ging hij op onderzoek naar zijn roots. Ameland en de walvisvaart waren de verrassende vondsten. In de 18e eeuw waren twee generaties van zijn voorouders commandeur en gingen naar zowel Groenland als Spitsbergen.

Dit boek brengt veel facetten van de oude Hollandse walvisvaart bij elkaar met als belangrijk resultaat een grotendeels complete lijst van commandeurs, walvisreders en walvisrederessen.

Bestel ‘m nu!

De inhoud

Lees meer over de inhoud van het boek.

Sneak Peek

Bekijk enkele voorproefjes van het boek.

Karel Oosterling

Lees meer over de auteur van het boek.

De wateren rond Spitsbergen en Groenland waren in die tijd het decor voor de walvisvangst

Holland verkreeg in de eerste decennia van de 17e eeuw al snel de heerschappij in de walvisvaart en wist deze toppositie lang vast te houden. Het was een actieve groep slimme reders die het voortouw namen. Het ijs, de kapers en de continue oorlogsdreiging in Europa waren de echte tegenstanders, niet de landen en steden met ambities in de walvisvaart.

Nieuwsgierig? Lees meer

Boekreview:

Boeiend en gedegen

Een omvangrijk boek over de Nederlandse walvisvaart in de 17e en 18e eeuw is in deze tijd uitzonderlijk. Uiteraard zij er vele boeken over dit onderwerp en de vele avonturen van onze walvisvaarders beschreven, maar dit boek zal hierin naar verwachting toch wel een aparte plaats innemen. Het biedt, voortgekomen uit de persoonlijke speurtocht van de schrijver een zeer aansprekend beeld van deze verloren gegane bedrijfstak. Boeiend omdat het ook voor de met deze materie minder bekende lezer een vlot en aantrekkelijk geschreven geschiedenis over het ontstaan en de ontwikkeling van de walvisvaart geeft. Daarnaast is de tekst gelardeerd met afzonderlijk gemarkeerde stukjes die vermeldenswaardigheden zoals citaten of persoonlijke belevenissen vertellen. Het boek is door zijn verteltrant niet alleen onderhoudend maar ook boeiend om te lezen, vooral door de vele korte persoonlijk geschiedenissen van de deelnemers in dit toch wel spannend en zeer risicovol bedrijf. Gedegen door het complete overzicht van alle betrokken hoofdrolspelers, de commandeur en de reder, met beschrijving van hun persoonlijke en bedrijfsgeschiedenis. Het boek bevat als bijlage naamlijsten met relevante jaartallen en woonplaatsen. Dit moet het resultaat zijn van zeer volledig speurwerk. Wellicht een aanvulling of aanzet voor genealogisch geïnteresseerden. Daarnaast laat de schrijver ook zien wat deze bedrijfstak financieel heeft opgeleverd aan de hand van een door hem ontwikkeld model met mooie grafieken. In dit genre een bijzondere en eigentijdse benadering. Het boek is van een aantal interessante illustraties voorzien.

Het boek kan besteld worden.

Lees alvast het slothoofdstuk.

Back To Top